Mode återspeglar årstiderna

Av naturliga anledningar så återspeglar i mångt och mycket modet sig i våra skiftande årstider. Det ser man på allt ifrån färger till tjocklek och lager, samt en rad andra grejer som du kanske inte tänkt på så noga förrän nu. Klart är ändå att det behövs olika kläder för olika väder, något som alltid skiftar från årstid till årstid.Det råder inga som helst tvivel om att modet årligen följer med årstiderna i ett aldrig upphörande kretslopp. Detta sker på många sätt och viss av rent funktionella anledningar, som att vi på sommaren skulle svettas alldeles för mycket om vi inte klätt oss på ett passande sätt, eller att vi skulle frysa på vintern utan betydligt varmare kläder att ta på oss.Funktionalitet är dock inte den enda anledningen till att modet skiftar. Var årstid för med sig sina färger, vilket också har en betydligt större påverkan än vad många kanske inser för hur vi väljer att klä oss.Som tjej så är det kanske ännu tydligare att årstiderna skiftar om man ser till klädvalen, då olika årstider också för med sig att visa typer av plagg passar betydligt bättre under vissa delar på året än andra. På det vis så kan man helt klart många gånger gissa sig till om det var åtminstone vinter eller sommar när man tittar tillbaka på gamla kort då någon befinner sig inomhus och inte avslöjar årstiden på ett uppenbart sätt.